Συγκατάθεση Προσωπικών Δεδομένων

Έχω ενημερωθεί για τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 και δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση μου στο Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea, για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου με στόχο τη λήψη ενημερώσεων που αφορούν θέματα όπως:

Εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Υποστηρικτικού και Κοινωνικού Δικτύου ΑμεΑ - 4amea, αλλά και για άλλες ανακοινώσεις ή δράσεις  που αφορούν το φιλανθρωπικό της έργο απέναντι στην «ευπαθή» και ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα των ανθρώπων με αναπηρία, έτσι ώστε να έχουν «εκπτωτικά  προνόμια» τα «ωφελούμενα μέλη» της, μέσω των  «αποκλειστικών συμφωνιών» που θα εξασφαλίσει το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea, από κάθε είδους επιχειρήσεις, οργανισμούς, ομοσπονδίες, συνεταιρισμούς, ιδρύματα, δήμους, περιφέρειες, κρατικούς φορείς ή ακόμα και συλλόγους κοινής ωφελείας προς αυτά.

Συνεπώς, το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea, προς συμφέρον των «ωφελουμένων μελών» της, μπορεί να παραχωρήσει προσωπικά τους δεδομένα (όνομα, επίθετο, αριθμό τηλεφώνου, e-mail, και αριθμό μητρώου τους στο Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea)  όπως και τα ίδια στοιχεία των εκπροσώπων αυτών (των «ωφελουμένων μελών» ), έτσι ώστε να ενημερώνονται απ’ ευθείας από τις συμβεβλημένες με το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea,  επιχειρήσεις, οργανισμούς, ομοσπονδίες, συνεταιρισμούς, ιδρύματα, δήμους, περιφέρειες, κρατικούς φορείς ή ακόμα και συλλόγους κοινής ωφελείας για τις προσφορές και τις εκπτώσεις ή δράσεις αλληλεγγύης που αφορούν την ευαίσθητη ομάδα των ανθρώπων με αναπηρία.

Για την άρτια λειτουργία του το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea, προκειμένω να ενισχύονται τα «ωφελούμενα μέλη» της, όσο περισσότερο μπορούν, θα λειτουργήσει με απόλυτη διαφάνεια από και προς αυτά, αλλά και από και προς όλους τους συμβαλλομένους φορείς που θα στηρίξουν το φιλανθρωπικό της έργο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ»

Οι ενημερώσεις των «ωφελουμένων μελών» το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea θα γίνονται είτε μέσω μηνυμάτων SMS ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικών κλήσεων στο αριθμό επικοινωνίας που το  «ωφελούμενο μέλος» και ο/οι εκπρόσωπος/οι αυτού θα υποδείξει/ουν.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται με τη συλλογή και τήρηση σε ηλεκτρονικό ή μη, αρχείο.

Έχω ενημερωθεί και κατανοώ ότι:

1. O υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea.

2. Τα προσωπικά μου δεδομένα καταχωρούνται (επίθετο, όνομα, ηλικία, βεβαίωση ΚΕΠΑ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Δελτίου Αστ. Ταυτότητας, 2 φωτογραφίες, Αρ. Δελτίου Αστ. Ταυτότητας εκπροσώπων, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό - σταθερό τηλέφωνο) αποκλειστικά για τις ανάγκες της  Κοιν.Σ.Επ. 4 amea  και η επεξεργασία γίνεται από τα επίσημα μέλη της, ή από επιλεγμένους «εθελοντές» αυτής.

3. Το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea δεσμεύεται ότι δε θα διαβιβάσει ούτε θα αποκαλύψει άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός από : όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κινητό, e-mail και αριθμό μητρώου του  Υποστηρικτικού και Κοινωνικού Δικτύου ΑμεΑ - 4amea σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση ή/και συγκατάθεσή μου, πάντα στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea ή/και για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

4. Η επεξεργασία των δεδομένων από το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό της επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκαταθέσεως μου. Με την ανάκληση της συγκατάθεσης μου τα στοιχεία μου διαγράφονται.

5. Έχω επίσης ενημερωθεί για το δικαίωμα άσκησης των παρακάτω δικαιωμάτων μου:

▪ Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μου δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea.

▪ Δικαίωμα διόρθωσης ή επικαιροποίησης οποιασδήποτε ανακρίβειας αναφορικά με τα προσωπικά μου δεδομένα (π.χ. αλλαγή ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου, ποσοστό αναπηρίας, δικαστικού συμπαραστάτη ή κηδεμόνα).

▪ Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων μου από τον κατάλογο ενημέρωσης, εφόσον η συγκατάθεση ανακληθεί βάσει γραπτού αιτήματος στο Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea.

▪ Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων μου.

▪ Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας.

Όλα τα αιτήματα σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματα θα εξετάζονται εγκαίρως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Σημείωση:

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea μέσω e-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για:

  • Τις φιλανθρωπικές δράσεις του Υποστηρικτικού και Κοινωνικού Δικτύου ΑμεΑ - 4amea.
  • Τα εκπτωτικά προγράμματα που εξασφάλισε προς όφελός μου και προς όφελος της οικογενείας μου.
  • Για κάθε μία από τις επιχειρήσεις, οργανισμούς, ομοσπονδίες, συνεταιρισμούς, ιδρύματα, δήμους, περιφέρειες, κρατικούς φορείς ή ακόμα και συλλόγους κοινής ωφελείας που θα προστεθούν από την εθελοντική πρωτοβουλία και τη φιλανθρωπική δράση κοινωνικής και συλλογικής ωφελείας προς τους ανθρώπους με αναπηρία από το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea.
  • Για κάθε παροχή που θα μου προσφέρεται από το Υποστηρικτικό και Κοινωνικό Δίκτυο ΑμεΑ - 4amea, ή μέσω αυτής, αλλά και για κάθε δράση της που αντιστοίχως και εγώ ως «ωφελούμενο μέλος» της θα μπορούσα να προσφέρω την παρουσία μου και τη στήριξή μου στην ευαίσθητη ομάδα των ανθρώπων με αναπηρία.
  • Για το πώς θα μπορέσω να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου εντός και εκτός συνόρων της χώρας μου (Ελλάδας) έτσι ώστε να διεκδικήσω ένα καλύτερο μέλλον για εμένα, αλλά και για το σύνολο των ανθρώπων με αναπηρία. (Σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής του ΑμεΑ, υπεύθυνος είναι ο κηδεμόνας του ή ο δικαστικός του συμπαραστάτης).
  • Για την ύπαρξη ενημερωτικών εκπομπών, από τα Μ.Μ.Ε. κάθε μορφής, εφ’ όσον η θεματολογία τους αφορά το ευαίσθητο θέμα των ανθρώπων με αναπηρία έχοντας σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου απέναντί τους αλλά και τη συνύπαρξή τους μέσα σε μία κοινωνία αποδοχής της διαφορετικότητας.
  • Άλλες ανακοινώσεις του Υποστηρικτικού και Κοινωνικού Δικτύου ΑμεΑ - 4amea που αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρία έτσι ώστε να καλυφθούν ουσιαστικές κοινωνικές αλλά και βιοποριστικές τους ανάγκες.

Μπορείτε να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.

spiti kids 1 small