Κοιν.Σ.Επ. 4amea 

Επίσημα μέλη

Πρόεδρος  : κ. Αναστάσιος Μητρόπουλος

Γραμματέας : κ. Νένα Χρονοπούλου

Ταμίας : κ. Άννα Κωνσταντάρα

Μέλος: κ.  Αθανάσιος Γεωργίου

Μέλος: κ. Ελευθερία Τσιμπούκα

 

Εγγεγραμμένοι  Εθελοντές 

Αναστάσιος Μητρόπουλος

Νένα Χρονοπούλου

Άννα Κωνσταντάρα

Αθανάσιος Γεωργίου

Ελευθερία Τσιμπούκα

Θεοφανώ – Φάνυ Μουρσελά

Δημήτρης Παρδάκης

Σοφία – Σόνια Σταυράκη

Αχιλλέας Δέρδας

Πηνελόπη Μαυρίδου

Νίκος Ηλιόπουλος

Μιχάλης Νικολάου

Δημήτρης Σαμιωτάκης