Κοιν.Σ.Επ. 4amea 

Επίσημα μέλη

Πρόεδρος  : κ. Αναστάσιος Μητρόπουλος

Γραμματέας : κ. Νένα Χρονοπούλου

Ταμίας : κ. Φίλιππος Γεωργίου

Μέλος: κ.  Αθανάσιος Γεωργίου

Μέλος: κ. Εμμανουήλ Χατζογιαννάκης

 

Εγγεγραμμένοι  Εθελοντές 

Αναστάσιος Μητρόπουλος

Νένα Χρονοπούλου

Φίλιππος Γεωργίου

Αθανάσιος Γεωργίου

Ελευθερία Τσιμπούκα

Θεοφανώ – Φάνυ Μουρσελά

Σταυρούλα – Λίνα Κανιμά

Σοφία – Σόνια Σταυράκη

Αχιλλέας Δέρδας

Πηνελόπη Μαυρίδου